YYA Jalostin7 ETA Yritysosto Sukupolvenvaihdos
YYA Jalostin7 ETA Yritysosto Sukupolvenvaihdos

YYA:n uusi merkitys on Yrittäjäksi Yritysoston Avulla. ETA taas tarkoittaa Entrepreneurship Through Acquisition

Jalostin7 ostomalli perustuu Buying a small business kirjaan
Jalostin7 ostomalli perustuu Buying a small business kirjaan

HBR on tomittanut oppaan, joka käsittelee pienen yrityksen ostoa. Sovellamme Jalostin7:ssa tämän oppaan periaatteita.

Perustamme Jalostin7 yritysostomallimme Harvard Business Schoolin oppeihin ja Amerikkalaiseen ETA-malliin. Näin sekä yrityksen ostajalla, että myyjällä on selkeä “framework”, jonka varassa toimia. Myös käsitteistön perusta on selkeä ja yhtenevä kaikille toimijoille. Sijoittajilla, pankeille, myyjällä ja ostajalla on yhteinen näkemys siitä, miten asioiden pitäisi suunnilleen mennä. Tämä nopeuttaa ja selkeyttää neuvotteluja. Usein yrityksen myyjä on myös ensimmäistä kertaa myymässä yritystä.

Suomenkielinen video yrityskaupasta

Tässä on hyvä video yrityskaupasta Uudenmaan Yrittäjien kertomana.

Selkeä video YYA-mallista

Tässä videossa Richard Ruback ja Royce Yudkof kertovat 40 minuutissa yritysostomallin periaatteen ja arvioivat mallia eri näkokulmista. Ostattavan yrityksen tulee olla riittävän iso, jotta se on siirrettävissä uusiin käsiin. Riskit ovat suuremmat, jos ostaa liian pienen ja hankalasti siirrettävän yrityksen. Hankalasti siirrettävä yritys on esimerkiksi sellainen, jossa kaiken myynnin tekee omistaja-toimitusjohtaja ja myynnin data on Pipedriven tai Salesforcen sijaan vain yhden henkilön hajanaisissa muistiinpanoissa.

Etsintäalue SearchScope ETA YYA 4
Etsintäalue SearchScope ETA YYA

Stanfordin oppeja etsijälle ja sijoittajalle

Myös Stanford Graduate School of Business tarjoaa hyödyllistä tietoa etsijälle. Center for Entrepreneurial Studies tarjoaa etsijälle “practical guide”:n, jonka voi käydä lataamassa itselleen. Se tarjotaa tietoa myös Jalostin7 sijoittajille.

Stanfordin Youtube Playlist – Search Funds

Entä sitten sijoittajat?

Omin käsin yksitellen etsittyjen sijoittajien lisäksi etsijä voi hyödyntää search fund:ia. Sellaisia on USA:ssa kosolti ja nyt Skandinaviaankin on tulossa ensimmäinen sellainen, True North Search. Alla on video, joka käsittelee TNS-rahastoa. Sami Miettinen haastattelee PhD Gautam Basua Aalto-yliopistosta #neuvottelija-podcastin ensimmäisessä englanninkielisessä jaksossa.

ETA aiheinen blogi

Richard ja Royce käsittelevät YYA-aihetta blogissaan monelta eri kantilta.

Alla on video, joka käsittelee yleisesti Harvardin MBA:n ETA mallia. ETA = Entrepreneurship For Acquisition”  at Harvard Business School’s MBA program.

Video joka käsittelee ETA mallia

Sijoita Jalostin7:aan

Jalostin7 etsii, ostaa ja jatkaa. Tarjoamme sijoittajalle houkuttelevan sijoituskohteen. ETA-malli on tutkitusti toimiva malli. Siinä missä startupeista 90% epäonnistuu, ETA-mallin yritysostoista 70% onnistuu hyvin. Jalostin7 on siis käänteinen startuppi.


Jaa Jukola7:aa myös kavereille