Jalostin7 etsii samaan aikaan yksityissijoittajia ja ostettavaa yhtä yritystä.

Jalostin7 Etsintätunneli Refiner7 ETA Search Funnel
Jalostin7 Etsintätunneli Refiner7 ETA Search Funnel

Yritysten etsintään kuluu noin vuosi. Finaaliin valituista yrityksistä ostamme yhden. Suurin kasvu yrityksessä tapahtuu Jalostin7 Kehitysohjelman avulla vuosina 3-5. Sijoittajien exit on suunniteltu vuoteen 5. Myyjän laina kestää 3 vuotta. Myyjän laina on ostettavan yrityksen tulokseen sidottu ja se vahvistaa kilpailukieltoa. Omapääomaehtoinen raha tulee yksityissijoittajilta ja pieniltä sijoitusyhtiöiltä.

Jalostin7 RahoitusOmistus Refiner7 ETA Funding Ownership
Jalostin7 RahoitusOmistus Refiner7 ETA Funding Ownership

Ostettavan yrityksen koko riippuu näistä seikoista

  • omapääomaehtoisen rahoituksen määrä (sijoittajat)
  • mitä markkinoilla on löydettävissä
  • Jalostin7:n uskottavuus ja osaamistaso
Etsintäalue SearchScope ETA YYA 4
Etsintäalue SearchScope ETA YYA

Osaamisemme on sellaista, että se soveltuu parhaiten yrityksen kehittämiseen, jolla on omia tuotteita ja/tai palveluita. Korkean teknologian yrityksen ovat meille tuttu pelikenttä. Me olemme tekijöitä ja rakentajia, menemme paikan päälle ja laitamme paikat kuntoon. Kädet savessa etulinjassa toimien on meille luontevaa.

Liian pienet yritykset eivät ole tuottavia ja kaikki on vaikeaa suhteessa resursseihin. Skandinaviassa on paikallisia sudenkuoppia ja työn sivukulut korostuvat. Verotuksen ja lainsäädännön jatkuva muuttuminen on myös riski. Yritys voi myös olla vaikeasti siirrettävissä uusiin käsiin ja toiminta voi olla liiaksi yrittäjä-omistajaan henkilöitynyttä. Maailman tuulet myös heiluttavat pientä venettä pahemmin kuin hieman isompaa.

Liian suuret yritykset ovat resursseihimme, osaamiseemme ja uskottavuuteemme nähden liian isoja.

Sopivan kokoinen yritys on sellainen, että sillä on laumasuojaa maapallon heilahteluja vastaan. Sillä on vakiintuneet toiminnot ja se on siirrettävissä uusiin käsiin. Ostamme mielellämme yrityksen, jossa voimme laittaa tuotteita tai palvelua parempaan kuntoon uusin voimin. Laitamme mielellämme hieman nukahtaneen myyntitoiminnon kuntoon ja otamme markkinoinnissa digiloikan. Parannamme tuotteiden hintaa markkinassa 15% ja kenties madallamme niiden valmistuskustannusta 15%.Ostettavan yrityksen tunnuslukuja

Etsintäalue SearchScope ETA YYA 4
Etsintäalue SearchScope ETA YYA

Olemme päätyneet sopivaan maaliin, jonka tunnuspiirteitä ovat.

Oma pääoma, jonka keräämme sijoittajilta 0.1 – 0.8 M€.

Ostohinta yritykselle on siten 0.5…4M€, tavoite on 2M€.

Liikevaihto tälläisessä yrityksessä on noin 1-8M€, tavoite on 5 M€. .

Käyttökate eli Ebitda on 8-20% liikevaihdosta eli noin 0.16-1.3 M€, tavoite on 0.6M€.

Jalostin7 luo mahdollisuuksi Refiner7 Creates opportunities
Jalostin7 luo mahdollisuuksi Refiner7 Creates opportunities

Tasalukujen helppouden takia materiaalissa on esitetty, että ostettavan yrityksen hinta on 1M€. Ostettavan yrityksen koko riippuu siitä, mitkä yritykset etsintäaikana lopulta löytyvät ja mitkä ovat mahdollisia ostaa sekä siitä, paljonko yksityissijoittajia löytyy etsintäaikana. Omapääomaehtoisten sijoitusten määrä luo raamit pankkilainan suuruudelle.

Etsintäväylät sukupolvenvaihdokselle yrityksen myynti
Etsintäväylät sukupolvenvaihdokselle yrityksen myynti
Jalostin7 laittaa ostetun yrityksen entistä parempaan kuntoon
Jalostin7 laittaa ostetun yrityksen entistä parempaan kuntoon

Lähde mukaan Jalostin7 tarinaan sijoittajana! Yritysosto on tutkitusti hyvin kannattava homma! Uusin voimin ja modernilla osaamisella löytämämme tuottava yritys kasvaa ja voimistuu. Taustatutkimusaineistoon (HBR ja Stanford tutkimukset sekä case-esimerkit) perustuen tavoitteemme on yrityksen kasvu ja kannattavuuden parantaminen Jalostin7 Kehitysohjelman avulla.

OTA YHTEYTTÄ 🙂
Jaa Jukola7:aa myös kavereille