Tässä selitän keskeisiä lyhenteitä yritysostomalliin liittyen

YYA = Yrittäjäksi Yritysoston Avulla

ETA = Entrepreneurship Through Acquisition tarkoittaa yrittäjäksi lähtemistä yritysoston kautta.

IRR = IRR =Internal Rate of Return tarkoittaa vuosittaista sijoituksen korkotasoa eli kun laitat 100 000€ sisään, niin sen arvo kasvaa teoreettisesti vuodessa arvoon 125 000€, kun IRR on 1,25.

PLV = PLV = Palkkakorjattu Liikevoitto. Tämä rivi kertoo pienyrityksen todellisen tuloskunnon. Kun korkokulut ovat pienet ja rahoitustuottoja ei ole, on tämä rivi pitkälti sama kuin TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA (TETPSJV). PLV rivissä on yrityksen liikevoitosta poistettu se erotus, mikä markkinahintaisten palkkojen maksamisesta syntyisi. Näin pitää tehdä, jos osakkaat ovat nostaneet osinkona tehollisen palkkansa ja maksaneet hyvin pientä palkkaa itselleen. Toisaalta, jos omistaja-toimari on maksanut hurjaa ylipalkkaa itselleen, lisätään liikevoittoriviin palkkasumma erotus.

ROI = ROI = Return On Investment tarkoittaa sitä, että jos sijoitat 100 000€, saat koko sijoituksen pitoajan (sijoittajan exit kohdassa 5 vuotta) jälkeen takaisin teoriassa 1,25^5= 305 175€.

EBITDA = A company’s earnings before interest, taxes, depreciation (tangible assets), and amortization (intangible property). Yrityksen tulot (kirjanpitovuodessa) ennen korkoja, veroja, arvonalenemisia ja kuoletuksia.

Käyttökate = rahamäärä, joka liikevaihdosta eli tuloista (jos niitä on) (tilikaudessa) jää, kun siitä vähennetään kiinteät ja muuttuvat kustannukset. Käyttökate on yrityksen tulot ennen korkoja, veroja ja arvonalenemisia. Käyttökate on yhtiön toiminnallinen tulos (tilikautena, kirjanpitovuotena, voi olla eri kuin kalenterivuosi).

Tilikauden tulos = Tilikauden voitto = TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA (TETPSJV) * 0,80. Osakeyhtiö maksaa 20% veroa voitostaan. Tämä on siis se Finderin näyttämä rivi.

TULOS = Käyttökate – poistot (laitteet, koneet, rakennukset jotka vanhenevat ja kuluvat) – rahoituskorko – rahoituslyhennys – verot

TULOS = EBITDA  –  poistot – rahoituskorko – rahoituslyhennys – vero

TASE = kertoo yrityksen omaisuuden ja velkojen välisestä suhteesta. Vastaavaa-puolelle esitetään yrityksen omaisuus jaoteltuna pysyviin (useampi kirjanpitokausi) ja vaihtuviin vastaaviin (alle vuosi, esim. asiakkaan maksamattomat laskut) Helpoiten käteiseksi muutettava omaisuus on alimpana. Vastattavaa-puoli osoittaa, mistä raha tulee. Ensin tulee oma pääoma ja alempana vieras.

Jaa Jukola7:aa myös kavereille