Hyvin veikeä asia on se, että kun tutkin samaan aikaan useita potentiaalisia firmoja, voin verrata niitä keskenään toisiinsa. Tämä on seikka, joka tekee yritysostoideasta lopultakin hyvin kiinnostavan ja  houkuttelevan. Olen hämmästynyt siitä, mitä olen löytänyt.

Nyt tärkeä asia! Tieto on aivan eri asia kuin omaksuttu tieto. Itse näemmä omaksun tiedon vasta, kun teen merkitsevän virheen! Olen tehnyt jatkuvasti virheitä termeissä liikevoitto, tulos ennen satunnaisia eriä, tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja ja käyttökate ja tilikauden voitto.

”When you touch the limit, you can go a lot faster,” kuten Senna sanoi. Kuoli perkeles kumminkin.

 Se rivi jota lasken, on TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA (TETPSJV).

TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA (TETPSJV)
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA (TETPSJV)

Tämä rivi ei näissä pienissä yrityksissä kerro juuri mitään yrityksen todellisesta tuloskunnosta! Sen jälkeen kun olen korjannut osakkaiden ja toimarin palkan, näen mistä on oikeasti kyse. Tutkimieni yritysten kiinnostavuusjärjestys kääntyy päälaelleen palkkakorjauksen jälkeen! Ja tässä kohti kirjallisuus johtaa harhaan, koska se ei puhu tästä mitään! (No ok, olen lukenut yhden kirjan. LOL) Mutta tässä on tuplavirheen paikka! Lukemani kirja on USA:sta ja se käsittelee hieman isompia firmoja! Itse elän skandiutopiassa! Sivukulut!!! Arvatkaa mitä käy? Yhdistelmä ”osakkaan osinkona maksettu palkka” liikevoittorivin ja siis myös TETPSJV-rivin jälkeen yhdistettynä skandi-onnelan sivukuluihin tekee rumaa jälkeä yrityksen todelliselle tuloskunnolle.

Ja mitäpä käy sitten, kun yhteiskuntakokeilumme piirissä onkin tuo siunattu omistaja-toimari maksanut itselleen palkkaa, joka on mielestäni hurja suhteessa yrityksen kokoon? Homma kääntyy päälaelleen, joudun ja saan korjata liikevoittoa reilusti ylöspäin! Yritys, joka finderin ”Tilikauden tulos”- rivin perusteella ei vaikuta kovin kummoiselta, onkin tutkimistani paras! Tämä kaikki pohdinta korostuu skandionnelan talousjärjestelmässä, jossa sivukulujen määrä on merkittävä.

Koska TETPSJV-rivi on hankala termi kirjoittaa ja koska tutkimissani yrityksissä ei ole merkittäviä rahoitustuottoja tai korkokuluja aion käyttää termiä palkkakorjattu liikevoitto = PLV kuvaamaan yrityksen todellista tuloskuntoa.

Bang for The EUR

Laskin läpi kahden löytämäni yrityksen PLV:n, otin siitä noin kolmen viime vuoden keskiarvon. Siihen kun lisään (osakekaupassa) varaston arvon ja käyttökassan ja mitä  on kalustoa, niin saan yrityksen hinnan. Nyt voin verrata tätä PLV:tä yrityksen hintaan.

Bang fof the EUR

Tämä antaa hurjaa tietoa.  Voi olla niin, että jostain yrityksestä pyydetään paljon enemmän kuin toisesta, aivan samalla PLV:llä! Raisua touhua! Kun lasken läpi rahoituslaskelmani, on selvää, että halvempi firma on paljon parempi ostos! Nyt toinen vuoteni ei menekään eneää miinukselle! Miksi siis ostaisi kalliimman yrityksen?

No, toki pitää miettiä vielä seuraavia asioita

  • Asiakaskonsentraatio (suurimman asiakkaan osuus koko liikevaihdosta)
  • Yrityksen siirrettävyys uudelle toimarille ja omistajalle (manageerausrakenne)
  • Yrityksen maine ja brändi
  • Yrityksen soveltuvuus uudelle toimarille
  • Hyvän kahvilan läheisyys toimitiloista, mieluiten Kanniston-leipomo.

Hyvän omenaleivoksen merkitystä ei voi yrityskaupassa kyllin korostaa.

Kanniston omenaleivos – epäreilu kilpailuetu yrityskaupoilla, KLLK-kerroin.

Yritys A = Bft€=0,18

Yritys B = Bft€=0,30

Bang for the EUR

Yritys B menee paljon paremmin rahoituslaskelmasta läpi! Toka vuosi ei mene pakkaselle, enkä tarvitse edes välttämättä lyhennysvapaata ekaan vuoteen! Eli jos kämmään ekan  vuoden, minulla on vielä pelivaraa paljon enemmän kuin Yritys B:ssä. Myös KLLK kerroin saa Yritys B:n näyttämään vielä paremmalta. Omenaleivos kuitenkin vaikuttaa jokaisen viikon hyvään läpimenoon.

Laurisi.

Jaa Jukola7:aa myös kavereille